Bezpieczne Wakacje II c.d.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie projektem dofinansowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach gminnego programu profilaktyki.

Lista uczestników obecnie jest już zamknięta.