Życzenia dla dzieci z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Dla dzieci w czasie wakacji

Poniżej proponujemy Państwu Karty pracy, które można będzie wykorzystać do inspiracji zorganizowania wolnego czasu dla swoich dzieci.

Udostępnione Karty pracy stanowią materiał ćwiczeniowy do wykorzystania  w czasie samodzielnej pracy dziecka w domu, w pracy zdalnej, bądź podczas zajęć wspomagających z zakresu terapii pedagogicznej.

Formuła Kart pracy służy realizacji celów edukacyjno-terapeutycznych, w tym doskonaleniu techniki czytania ze zrozumieniem.

Konstrukcja Kart pracy ukierunkowuje samodzielną pracę dziecka. Przygotowane przez autorkę teksty należy uważnie przeczytać, a następnie wykonać załączone zestawy ćwiczeń.

Zapraszamy do wykorzystania.

 

Morskie opowieści:

1. Karta pracy “Ku przygodzie”

2. Karta pracy “W osadzie rybackiej Wawrzyńcowo”

3. Karta pracy “Ahoj przygodo, ahoj”

4. Karta pracy “O wschodzie słońca”

5. Karta pracy “Przez niezmierzony bezkres wód oceanu “

6. Karta pracy “Sygnał SOS “

 

 

 

Wakacyjne życzenia

Życzenia z okazji wakacji

 

Wakacyjne rady

 

 

„Kondycja uczniów w kontekście powrotu do szkoły”

W ramach interdyscyplinarnej współpracy placówek oświatowych, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie, p. Magdalena Wójtowicz, podczas konferencji zorganizowanej przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Wyzwania edukacyjne i perspektywy wsparcia uczniów i nauczycieli” w dniu 18 maja 2021 roku wygłosiła wykład  „Kondycja uczniów w kontekście powrotu do szkoły” . Wnioski wypływające z modułu tematycznego to:

Wpływ na rozwój fizyczny:

 • spadek aktywności fizycznej – nie trzeba wyjść z domu, przejść do innej klasy, ograniczone lekcje w-f
 • przeciążone zmysły – wzrok, słuch
 • długie siedzenie w jednej pozycji
 • wzrost masy ciała
 • bóle głowy

 

Wpływ na rozwój umysłowy:

 • spadek koncentracji uwagi
 • przeciążenie umysłowe
 • zmęczenie układu nerwowego
 • duża liczba dystraktorów – zabawki, gry komputerowe, inni lokatorzy, brak miejsca do nauki, pytania innych uczniów
 • zmniejszona motywacja do nauki – niższa kontrola pracy przez nauczyciela
 • nauka w stanie niepewności – co z egzaminami, czy i kiedy wrócimy do szkoły
 • częstsze niezrozumienie materiału

 

Wpływ na rozwój emocjonalny:

 • obniżona samoocena
 • spadek energii, zainteresowania otaczającym światem
 • drażliwość emocjonalna
 • napięcia emocjonalne
 • smutek, przygnębienie
 • tęsknota
 • zobojętnienie
 • niska motywacja do nauki
 • zmęczenie!!!

 

Wpływ na rozwój społeczny

 • ograniczone kontakty społeczne
 • brak grupy odniesienia
 • każdy zamknięty w swoim świecie!!!
 • często niska tęsknota
 • wzrastające konflikty online – trudności w wyjaśnieniu sytuacji
 • czasem niemożność nawiązania przyjaźni
 • samotność społeczna
 • poczucie wyizolowania
 • zagubienie w relacjach
 • zapominanie o regułach społecznych
 • spadek wartości autorytetów

Bezpieczne wakacje 2021

Informujemy, że jak co roku, w naszej Poradni odbędą się wakacyjne warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci „Bezpieczne wakacje” prowadzone przez pedagoga – mgr Agnieszkę Reja i psychologa – mgr Magdalenę Wójtowicz.

W bieżącym roku szkolnym planujemy 2 tury zajęć:

28 czerwca – 2 lipca 2021 r. – zajęcia dla klas I – III

12 lipca – 14 lipca 2021 r. – zajęcia dla klas IV – VI

 

Udział  w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy telefoniczne pod nr telefonu 81 745-85-52 lub 81 466-96-24.

Liczba miejsc ograniczona.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Poniżej znajduje się link z informacją dotyczącą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – zachęcamy do zapoznania się z treścią

https://lublin.eu/lublin/spis-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Pomoc w tłumaczeniu – w ramach współpracy z innymi placówkami oświatowymi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie w swoich zasobach kadrowych dysponuje specjalistami z biegłą znajomością języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego.

W ramach grzecznościowej współpracy z innymi placówkami oświatowymi służymy  pomocą.

Intensyfikacja współpracy jednostek pomocowych

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniach 22 marca oraz 29 kwietnia 2021 roku zorganizowano webinary dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej. Pierwszy webinar pt.: „Mówił Kuba do Jakuba”– czyli o rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w aspekcie poznawczym, społecznym i emocjonalnym; został przeprowadzony przez pracowników Poradni: Annę Kostecką logopedę – psychologa i Sylwię Kobus pedagoga – logopedę. Na spotkaniu online zwrócono szczególną uwagę  na to, jaki wpływ ma rozwój mowy i komunikacji dziecka na jego dalsze sukcesy edukacyjne i społeczne. Podkreślono ogromną rolę rozwoju mowy i komunikacji dziecka w  ocenie gotowości szkolnej i jego dobrego startu do podjęcia nauki w szkole. Tu zwrócono uwagę nauczycielom  na wnikliwą obserwację dzieci w rożnych sytuacjach zadaniowych i dokonaniu wstępnego rozpoznania trudności.  Omówiono etapy rozwoju mowy oraz konsekwencje jej zaburzeń, a także przedstawiono sposoby zastosowania profilaktyki prawidłowego kształtowania się mowy oraz liczne metody pracy z dziećmi nie tylko w ujęciu logopedycznym, ale  również psychologicznym i  pedagogicznym. Przypomniano także o wsparciu i różnego rodzaju formach pomocy, jakie nauczyciele mogą uzyskać od specjalistów Poradni.

Podsumowano spotkanie wnioskiem, aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo potrzebna jest ścisła współpraca wychowawców, rodziców oraz specjalistów, którzy właściwe ukierunkują działania pomocowe. 

Ze względu na zainteresowanie i zapotrzebowanie na wsparcie nauczycieli, 29 kwietnia 2021 roku przeprowadzono webinar dotyczący tematu: „Od izolacji do adaptacji – pomoc w powrocie dzieci do szkół”. Marzanna Rogowska-Dyrda – psycholog oraz Sylwia Kobus – pedagog pracownicy Poradni odpowiedziały na nurtujące nauczycieli pytania: „czego można spodziewać się po powrocie  do szkół ze zdalnego nauczania?, co z materiałem szkolnym i zaległościami?

Podejmując temat izolacji  zwrócono uwagę przede wszystkim na nauczyciela jako osobę, który sam potrzebuje wsparcia „rozszerzonego”, czyli nie tylko u psychologa, ale również u dyrektora oraz między nauczycielami – kolegami, superwizji, grup wsparcia. Właściwa pomoc dzieciom w powrocie do szkoły musi rozpocząć się od pomocy nauczycielom, wzmocnieniu ich psychiki. Okazuje się, że w wyniku izolacji związanej z pandemią nauczyciele odczuwają stres pourazowy dużego stopnia. Dlatego tak ważne jest zadbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli przed i w trakcie powrotu do nauczania stacjonarnego. Odbiorcom webinaru zadano pytania: „ jaka jest ich kondycja psychiczna  przed powrotem do szkoły?, czy są gotowi na powrót? co w obecnej sytuacji jest ważniejsze: czy nadrabianie zaległości, czy jednak rozwój emocjonalno społeczny dzieci? Następnie zachęcano nauczycieli, aby jeszcze przed powrotem do nauki stacjonarnej prowadzili zajęcia integracyjne, rozmowy z dziećmi  na tematy związane z ich emocjami, może też trudnościami, a w szkole wnikliwie obserwować i sprawdzać poziom nastroju i emocji   uczniów np. poprzez przeprowadzenie ankiet wewnętrznych.

Podkreślono, aby nie zapominać o ważnej roli psychologa i pedagoga szkolnego oraz specjalistów w Poradni,  którzy służą pomocą, aby wesprzeć nauczycieli oraz uczniów  w tym trudnym czasie ich powrotu do szkoły. Webinar zakończono optymistycznym akcentem: pozytywnym  myśleniem o powrocie do nauki stacjonarnej czyli pełnym wykorzystaniem przestrzeni kontaktu nauczyciel – uczeń.