Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Poniżej znajduje się link z informacją dotyczącą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – zachęcamy do zapoznania się z treścią

https://lublin.eu/lublin/spis-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Pomoc w tłumaczeniu – w ramach współpracy z innymi placówkami oświatowymi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie w swoich zasobach kadrowych dysponuje specjalistami z biegłą znajomością języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego.

W ramach grzecznościowej współpracy z innymi placówkami oświatowymi służymy  pomocą.

Intensyfikacja współpracy jednostek pomocowych

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniach 22 marca oraz 29 kwietnia 2021 roku zorganizowano webinary dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej. Pierwszy webinar pt.: „Mówił Kuba do Jakuba”– czyli o rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w aspekcie poznawczym, społecznym i emocjonalnym; został przeprowadzony przez pracowników Poradni: Annę Kostecką logopedę – psychologa i Sylwię Kobus pedagoga – logopedę. Na spotkaniu online zwrócono szczególną uwagę  na to, jaki wpływ ma rozwój mowy i komunikacji dziecka na jego dalsze sukcesy edukacyjne i społeczne. Podkreślono ogromną rolę rozwoju mowy i komunikacji dziecka w  ocenie gotowości szkolnej i jego dobrego startu do podjęcia nauki w szkole. Tu zwrócono uwagę nauczycielom  na wnikliwą obserwację dzieci w rożnych sytuacjach zadaniowych i dokonaniu wstępnego rozpoznania trudności.  Omówiono etapy rozwoju mowy oraz konsekwencje jej zaburzeń, a także przedstawiono sposoby zastosowania profilaktyki prawidłowego kształtowania się mowy oraz liczne metody pracy z dziećmi nie tylko w ujęciu logopedycznym, ale  również psychologicznym i  pedagogicznym. Przypomniano także o wsparciu i różnego rodzaju formach pomocy, jakie nauczyciele mogą uzyskać od specjalistów Poradni.

Podsumowano spotkanie wnioskiem, aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo potrzebna jest ścisła współpraca wychowawców, rodziców oraz specjalistów, którzy właściwe ukierunkują działania pomocowe. 

Ze względu na zainteresowanie i zapotrzebowanie na wsparcie nauczycieli, 29 kwietnia 2021 roku przeprowadzono webinar dotyczący tematu: „Od izolacji do adaptacji – pomoc w powrocie dzieci do szkół”. Marzanna Rogowska-Dyrda – psycholog oraz Sylwia Kobus – pedagog pracownicy Poradni odpowiedziały na nurtujące nauczycieli pytania: „czego można spodziewać się po powrocie  do szkół ze zdalnego nauczania?, co z materiałem szkolnym i zaległościami?

Podejmując temat izolacji  zwrócono uwagę przede wszystkim na nauczyciela jako osobę, który sam potrzebuje wsparcia „rozszerzonego”, czyli nie tylko u psychologa, ale również u dyrektora oraz między nauczycielami – kolegami, superwizji, grup wsparcia. Właściwa pomoc dzieciom w powrocie do szkoły musi rozpocząć się od pomocy nauczycielom, wzmocnieniu ich psychiki. Okazuje się, że w wyniku izolacji związanej z pandemią nauczyciele odczuwają stres pourazowy dużego stopnia. Dlatego tak ważne jest zadbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli przed i w trakcie powrotu do nauczania stacjonarnego. Odbiorcom webinaru zadano pytania: „ jaka jest ich kondycja psychiczna  przed powrotem do szkoły?, czy są gotowi na powrót? co w obecnej sytuacji jest ważniejsze: czy nadrabianie zaległości, czy jednak rozwój emocjonalno społeczny dzieci? Następnie zachęcano nauczycieli, aby jeszcze przed powrotem do nauki stacjonarnej prowadzili zajęcia integracyjne, rozmowy z dziećmi  na tematy związane z ich emocjami, może też trudnościami, a w szkole wnikliwie obserwować i sprawdzać poziom nastroju i emocji   uczniów np. poprzez przeprowadzenie ankiet wewnętrznych.

Podkreślono, aby nie zapominać o ważnej roli psychologa i pedagoga szkolnego oraz specjalistów w Poradni,  którzy służą pomocą, aby wesprzeć nauczycieli oraz uczniów  w tym trudnym czasie ich powrotu do szkoły. Webinar zakończono optymistycznym akcentem: pozytywnym  myśleniem o powrocie do nauki stacjonarnej czyli pełnym wykorzystaniem przestrzeni kontaktu nauczyciel – uczeń.

Wsparcie psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

W sytuacjach kryzysowych specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie udzielają wsparcia psychologiczno-pedagogicznej,  z pominięciem procedury elektronicznego wniosku, dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (w godzinach pracy poradni: od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 18:00, piątek 8:00 – 16:00) – bezpośrednio, telefonicznie, mailowo bądź poprzez platformę komunikacyjną Microsoft Teams oraz komunikatora Skype .

Poza godzinami pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod następującymi numerami:

 • Całodobowy dyżur psychologiczny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie733 588 900

 

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło bezpłatną infolinię z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 800 080 222

Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (w godzinach 12:00-02:00): 11611

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”
ul. Bernardyńska , 20- 109 Lublin, tel./fax (0-81) 534-38-87

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH

Informujemy, że zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przyjmujemy w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.

Link do elektronicznego formularza: https://wniosekppp.edu.lublin.eu/.

Prosimy o prawidłowy wybór adresata – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin.

Oferta edukacyjna SZKÓŁ ZAWODOWYCH prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022

Dostępna jest już oferta edukacyjna SZKÓŁ ZAWODOWYCH prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej oferty:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

 

Bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach znajdziecie Państwo na platformie STAWIAMY NA ZAWODOWCÓW (https://zawodowcy.lublin.eu/).

Już od września na stałe w ofercie Poradni nowe zajęcia – MUZYKOTERAPIA

Od września 2021 roku wprowadzamy na stałe zajęcia z muzykoterapii.

MUZYKOTERAPIA – metoda terapeutyczna, bazująca na leczniczym wpływie muzyki i dźwięku na człowieka. Zapobiega atakom paniki, stosowana jest w leczeniu nerwic i zaburzeń psychosomatycznych. Wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę, pomaga osobom cierpiącym na bezsenność. Muzykoterapia może pomóc dzieciom z ASD (autism spectrum disorder) należącym do zaburzeń neurorozwojowych, które charakteryzują się utrzymującymi się, poważnymi trudnościami w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji i komunikacji społecznej oraz ograniczonymi, powtarzalnymi i nieelastycznymi wzorcami zachowań i zainteresowań. Muzykoterapia doskonali ich umiejętności w ważnych obszarach, takich jak społeczne interakcje oraz komunikacja. Muzykoterapia może także przyczynić się do zwiększenia zdolności adaptacji społecznej u dzieci z ASD i relacji rodzic – dziecko.

EEG – Biofeedback – nowa oferta pomocy postdiagnostycznej

Informujemy, iż od listopada 2020 roku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie poszerzyła swoją ofertę pomocy postdiagnostycznej w obszarze terapii. Wprowadziliśmy metodę pracy sprzężenia zwrotnego EEG – Biofeedback.

EEG – Biofeedback to bezpieczna, bezinwazyjna metoda poprawy pracy mózgu. Polecana:

 1. OSOBOM ZDROWYM
 • poprawa pamięci
 • poprawa koncentracji i uwagi
 • zmniejszenie napięcia emocjonalnego
 • zwiększenie odporności na stres
 • panowanie nad emocjami
 • poprawa samooceny (poczucie wewnątrzsterowalności)
 1. PRZY ZABURZENIACH PSYCHIATRYCZNYCH (po konsultacji psychiatrycznej)
 • depresja
 • nerwice
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zespół depresyjno-kompulsywny
 1. PRZY ZABURZENIACH NEUROROZWOJOWYCH
 • ADHD
 • autyzm
 • dysleksja i dysgrafia
 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia snu
 1. W ZABURZENIACH NEUROLOGICZNYCH (po konsultacji neurologicznej)
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • padaczka
 • urazy mózgu
 • migrena i napięciowe bóle głowy

Dużą zaletą treningu EEG – Biofeedback jest atrakcyjna forma dla pacjentów w różnym wieku. Praca fal mózgowych jest przedstawiana na ekranie monitora w formie np. gry komputerowej, której przebiegiem steruje się za pomocą swojego umysłu. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu klient uczy się kontroli pracy swojego mózgu.

Krótka historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie jest największą placówką oświatową tego typu w Lublinie.

Jej historia sięga pierwszej połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to decyzją Urzędu Miejskiego w Lublinie z dnia 15 grudnia 1983 roku zostaje utworzona Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa Nr 3 z siedzibą przy ul. Romantycznej 1 w Lublinie. Prowadzenie działalności statutowej placówka rozpoczęła 1 lutego 1984 roku. W wyniku zmiany przepisów prawa oświatowego funkcję Urzędu Miejskiego, jako organu prowadzącego Poradnię, przejęło Kuratorium Oświaty w Lublinie, które 28 września 1993 roku wydało akt przekształcenia MPW-Z Nr 3 w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Lublinie.

Reforma administracyjna Polski, wprowadzona 1 stycznia 1999 roku i kolejna zmiana przepisów prawa, sytuuje Poradnię jako placówkę oświatową prowadzoną przez Miasto Lublin – gminę na prawach powiatu.

Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora placówki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 od dnia 1 stycznia 2002 roku zostaje przeniesiona z małego domku przy ul. Romantycznej 1 do przestronnego lokalu przy ul. Pogodnej 54 w Lublinie.

Ta lokalizacja spowodowała zmianę rejonu działania placówki, umożliwiła poprawę warunków pracy, a przede wszystkim pozytywnie wpłynęła na wzbogacanie bazy dydaktycznej oraz ciągłe rozszerzanie profilaktycznej, diagnostycznej i terapeutycznej oferty kierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Psychologia na wesoło

Pogodna Poradnia – państwo w mieście Lublin

Konstytucja Wolności Pogodnej Poradni nr 1

wzorowana na Konstytucji Republiki Zarzecza w Wilnie

 • człowiek ma prawo być niepowtarzalnym
 • człowiek ma prawo umrzeć lecz nie jest to jego obowiązkiem
 • człowiek ma prawo się mylić
 • człowiek ma prawo być niekochanym, aczkolwiek niekoniecznie
 • każdy człowiek ma prawo kochać
 • człowiek ma prawo być nieznaczący i nieznany
 • człowiek ma prawo do leniuchowania lub nicnierobienia
 • człowiek ma prawo opiekować się zwierzęciem i kochać je dopóki śmierć jednego z nich nie zabierze
 • kot nie musi kochać swojego gospodarza, ale w trudnej chwili powinien mu pomóc
 • człowiek ma prawo czasami nie wiedzieć o tym, czy ma obowiązki
 • człowiek ma prawo wątpić, ale nie jest to jego obowiązkiem
 • człowiek ma prawo milczeć
 • człowiek może się dzielić tym, co ma
 • człowiek ma prawo przynależeć do różnych narodowości.
 • człowiek ma prawo nic nie rozumieć
 • człowiek nie ma prawa do przemocy
 • człowiek jest odpowiedzialny za swoją wolność
 • człowiek nie ma prawa przerzucać swojej winy na innych
 • człowiek ma prawo do prywatności
 • człowiek ma prawo się nie lękać
 • człowiek ma prawo nie mieć żadnych praw
 • człowiek ma prawo się wkurzyć
 • człowiek ma prawo mieć problemy
 • psycholog, pedagog, logopeda nie ma prawa przejść obok nich obojętnie
 • klient nie ma prawa być oceniany, ma prawo być rozumiany
 • każdy ma prawo do omyłki, byleby nie nazbyt często
 • klient ma prawo wyboru specjalisty, ale zmiana nie może być procesem
 • klient ma prawo powiedzieć o sobie tyle ile chce, specjalista musi miarkować/ważyć słowa
 • emocje są bardzo potrzebne, ale jeszcze bardziej motywacja.