Ferie 2017

W dniach 16-20 lutego 2017 r. z inicjatywy mgr Agnieszki Werner, mgr Magdaleny Wójtowicz zorganizowano w naszej poradni ferie dla dzieci ze szkół podstawowych.

W programie ferii znalazły się zajęcia na terenie naszej poradni oraz wyjście do kina, galerii, na pocztę.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z papieroplastyki, grały w gry planszowe. Świetnie bawiły się w Galerii Labirynt. Wybraliśmy się również do kina na film „Sing”. Na koniec dzieci z ogromna radością uczestniczyły w zabawach drużynowych na śniegu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii


BEZPIECZNE WAKACJE II

Zajęcia dofinansowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach gminnego programu profilaktyki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie organizuje spotkania wakacyjne dla dzieci klas II-V

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko spędziło wolny czas w sposób bezpieczny, ciekawy i twórczy, jeśli chcesz aby rozwinęło swoją wyobraźnię, nauczyło się lepszego funkcjonowania w grupie oraz wzmocniło poczucie swojej wartości zapraszamy do skorzystania z oferty naszych zajęć.

W programie:

  • gry i zabawy integracyjne;
  • gry planszowe;
  • zajęcia sportowe, podchody;
  • zajęcia plastyczne (malowanie, origami, itp.);
  • wspólne wyjście po uzgodnieniu z rodzicami (ustalenie miejsca i kosztów);

 

Termin: 26.06.17 – 30.06.17

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Pogodna 54

Czas trwania: 10.00 – 13.00 (podczas wyjść godziny mogą ulec zmianie)

Osoby prowadzące: pedagog – Agnieszka Werner; psycholog – Magdalena Wójtowicz

ZAPISY W SEKRETARIACIE PORADNI DO DNIA 19 CZERWCA 2017

TEL. 81 745 8552


Szanowni Państwo

Do wglądu podajemy

zarządzenie nr 45/2/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończą klasę VI, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy VII w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2

Wnioski, o których mowa w § 1, mogą być składane do dyrektora gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową, w terminie do 5 kwietnia 2017 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informujemy jednocześnie, iż przy wejściu do Poradni znajdują się do wglądu Uchwały Rady Miasta w sprawie:

  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie miasta Lublin.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – nowy nabór, 15.03.16. godz. 17:00 spotkanie organizacyjne

Drodzy Rodzice i Wychowawcy!

Rozpoczęły się zapisy na nowy cykl zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (I część).

Przewidziane są dwie grupy. Zajęcia rozpoczną się na początku kwietnia:

I grupa – poniedziałki od 4.04.16.

Prowadzący: psycholog Magdalena Wójtowicz, pedagog Agnieszka Werner

II grupa – wtorki od 5.04.16.

Prowadzący: psycholog Ewa Szpunar, pedagog Joanna Murat.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach  popołudniowo – wieczornych, dostosowanych do potrzeb uczestników.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje oraz zapisy: osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru kontaktowego, adresu mailowego, wieku dziecka/dzieci, placówki do której uczęszcza dziecko lub instytucji, którą Państwo reprezentują (w przypadku nauczycieli i wychowawców).

Telefon: 81 745 85 52
Email: poczta@ppp1.lublin.eu

15.03.2016 r. zapraszamy na spotkanie organizacyjne, na którym uzgodnimy wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów i godziny spotkań.