EEG – Biofeedback – nowa oferta pomocy postdiagnostycznej

Informujemy, iż od listopada 2020 roku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie poszerzyła swoją ofertę pomocy postdiagnostycznej w obszarze terapii. Wprowadziliśmy metodę pracy sprzężenia zwrotnego EEG – Biofeedback.

EEG – Biofeedback to bezpieczna, bezinwazyjna metoda poprawy pracy mózgu. Polecana:

 1. OSOBOM ZDROWYM
 • poprawa pamięci
 • poprawa koncentracji i uwagi
 • zmniejszenie napięcia emocjonalnego
 • zwiększenie odporności na stres
 • panowanie nad emocjami
 • poprawa samooceny (poczucie wewnątrzsterowalności)
 1. PRZY ZABURZENIACH PSYCHIATRYCZNYCH (po konsultacji psychiatrycznej)
 • depresja
 • nerwice
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zespół depresyjno-kompulsywny
 1. PRZY ZABURZENIACH NEUROROZWOJOWYCH
 • ADHD
 • autyzm
 • dysleksja i dysgrafia
 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia snu
 1. W ZABURZENIACH NEUROLOGICZNYCH (po konsultacji neurologicznej)
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • padaczka
 • urazy mózgu
 • migrena i napięciowe bóle głowy

Dużą zaletą treningu EEG – Biofeedback jest atrakcyjna forma dla pacjentów w różnym wieku. Praca fal mózgowych jest przedstawiana na ekranie monitora w formie np. gry komputerowej, której przebiegiem steruje się za pomocą swojego umysłu. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu klient uczy się kontroli pracy swojego mózgu.