Inne

Nazwa placówki Opiekunowie
Pogotowie Opiekuńcze mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 mgr Karolina Dzwonnik – psycholog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i IIo mgr Magdalena Wójtowicz – psycholog

mgr Joanna Wołos – pedagog

mgr Anna Kostecka – logopeda

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych mgr Beata Hajkowska – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda