Inne

Nazwa placówki Opiekunowie
Pogotowie Opiekuńcze mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 mgr Karolina Dzwonnik – psycholog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Rodzinka I – VI
mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
mgr Magdalena Wójtowicz – psycholog

mgr Joanna Wołos – pedagog

mgr Anna Kostecka – logopeda

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych mgr Marzanna Rogowska-Dyrda – psycholog

mgr Sylwia Kobus – pedagog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda