Już od września na stałe w ofercie Poradni nowe zajęcia – MUZYKOTERAPIA

Od września 2021 roku wprowadzamy na stałe zajęcia z muzykoterapii.

MUZYKOTERAPIA – metoda terapeutyczna, bazująca na leczniczym wpływie muzyki i dźwięku na człowieka. Zapobiega atakom paniki, stosowana jest w leczeniu nerwic i zaburzeń psychosomatycznych. Wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę, pomaga osobom cierpiącym na bezsenność. Muzykoterapia może pomóc dzieciom z ASD (autism spectrum disorder) należącym do zaburzeń neurorozwojowych, które charakteryzują się utrzymującymi się, poważnymi trudnościami w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji i komunikacji społecznej oraz ograniczonymi, powtarzalnymi i nieelastycznymi wzorcami zachowań i zainteresowań. Muzykoterapia doskonali ich umiejętności w ważnych obszarach, takich jak społeczne interakcje oraz komunikacja. Muzykoterapia może także przyczynić się do zwiększenia zdolności adaptacji społecznej u dzieci z ASD i relacji rodzic – dziecko.