Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Drodzy Rodzice i Wychowawcy !

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
cz. I – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,
jak słuchać, żeby do nas mówiły”.
cz. II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Tematyka części I obejmuje:

budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

Zagadnienia poruszane w części II:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności
 • problemy sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu
 • wpływ ról na relacje między dziećmi

Zagadnienia dotyczące programu realizowane będą na zajęciach o charakterze warsztatowym.
Zajęcia odbywają się co tydzień, w cyklu dziesięciu 4-godzinnych spotkań, raz w tygodniu (łącznie 40-godzin dydaktycznych). Liczebność grupy to ok.15 osób.

Zajęcia prowadzone są cyklicznie, przez psychologów i pedagogów Poradni po zebraniu się chętnej grupy. Wówczas informujemy Państwa telefonicznie lub mailowo o terminie pierwszego spotkania organizacyjnego. Na spotkaniu tym wspólnie ustalamy czas odbywania się zajęć oraz inne szczegóły.

Udział w II części warsztatów jest uwarunkowany okazaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach części I. Bliższe informacje oraz zapisy: osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru kontaktowego, adresu mailowego, wieku dziecka/dzieci, placówki do której uczęszcza dziecko lub instytucji, którą Państwo reprezentują (w przypadku nauczycieli i wychowawców).

Telefon: 81 745 85 52
Mail: poczta@ppp1.lublin.eu

Serdecznie zapraszamy!