Szkoły ponadgimnazjalne

Nazwa placówki Opiekunowie
VI Liceum Ogólnokształcące mgr Karolina Dzwonnik – psycholog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

VIII Liceum Ogólnokształcące mgr Beata Hajkowska – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

XVIII Liceum Ogólnokształcące mgr Magdalena Wójtowicz – psycholog

mgr Joanna Wołos – pedagog

Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Gostyńskiego mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Czapskiego mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Andersena mgr Anna Sołoduszkiewicz – psycholog

mgr Agnieszka Werner – pedagog, logopeda

Zespół Szkół Budowlanych mgr Beata Hajkowska – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

Zespół Szkół Ekonomicznych mgr Karolina Dzwonnik – psycholog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

Zespół Szkół Energetycznych mgr Beata Hajkowska – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych mgr Karolina Dzwonnik – psycholog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

Zespół Szkół Plastycznych mgr Beata Hajkowska – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

 

INNE PLACÓWKI

Pogotowie Opiekuńcze mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 mgr Karolina Dzwonnik – psycholog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” mgr Grażyna Nowosad – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog, logopeda

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i IIo mgr Magdalena Wójtowicz – psycholog

mgr Joanna Wołos – pedagog

mgr Anna Kostecka – logopeda

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych mgr Beata Hajkowska – psycholog

mgr Grażyna Turyło – pedagog

mgr Barbara Bukowska – Mościbroda – pedagog, logopeda