W dniu 14 marca 2016 poradnia nieczynna

W dniu 14 marca 2016 roku

PORADNIA NIECZYNNA DLA KLIENTÓW

ze względu na obowiązkowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa w godz. 8 – 18