Zajęcia korekcyjne i Warsztaty

Nazwa placówki Opiekunowie
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne mgr Maria Pijas – pedagog
Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Rodzeństwo bez Rywalizacji” Mgr Dmitrij Lapunov – psycholog