Wsparcie psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

W sytuacjach kryzysowych specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie udzielają wsparcia psychologiczno-pedagogicznej,  z pominięciem procedury elektronicznego wniosku, dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (w godzinach pracy poradni: od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 18:00, piątek 8:00 – 16:00) – bezpośrednio, telefonicznie, mailowo bądź poprzez platformę komunikacyjną Microsoft Teams oraz komunikatora Skype .

Poza godzinami pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod następującymi numerami:

  • Całodobowy dyżur psychologiczny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie733 588 900

 

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło bezpłatną infolinię z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 800 080 222

Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (w godzinach 12:00-02:00): 11611

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”
ul. Bernardyńska , 20- 109 Lublin, tel./fax (0-81) 534-38-87