Przykazania specjalisty PPP nr1 w Lublinie

 1. Bądź sobą, nigdy nie graj, bądź autentycznym w tym co mówisz.

 2. Jesteś tylko człowiekiem, masz prawo do popełniania błędów.

 3. Dąż do wytworzenia empatycznej więzi z klientem.

 4. Zajmij się osobami i sprawami tu i teraz.

 5. Nie daj się kanalizować.

 6. Bezwarunkowo akceptuj klienta:

  • przyjmuj klienta takim jaki jest;

  • nie oceniaj klienta i nie moralizuj;

  • nie kwestionuj tego, co mówi klient i co czuje;

  • szanuj klienta i jego decyzje.

 1. Masz słyszeć klienta.

 2. Nie walcz z klientem.

 3. Poszerzaj horyzonty klienta.

 4. Dbaj o satysfakcję klienta z otrzymanych usług poradni.


Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

 1. Nie traktuj dziecka jako chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

 2. Nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizuje je to do pracy.

 3. Nie łudź się, że dziecko “samo z tego wyrośnie”, lub że ktoś je z tego wyleczy.

 4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka bez pomocy specjalisty ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.

 5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.

 6. Staraj się zrozumieć potrzeby swojego dziecka, jego możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.

 7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym one polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

 8. Zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga. Bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.

 9. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swojego dziecka w jego kłopotach szkolnych.

 10. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek.


Rodzeństwo bez Rywalizacji

 

II część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które mają więcej niż jedno dziecko i ukończyły I część Szkoły dla Rodziców i Wychowawców: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Obejmują cykl 7 spotkań 4-godzinnych, raz w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.

W programie:

 • Skąd się bierze zazdrość o rodzeństwo?
 • Jak sobie radzić z rywalizacją miedzy dziećmi?
 • Ryzyko porównywania
 • Sprawiedliwość – równo znaczy mniej
 • Role w rodzinie
 • Co robić gdy dzieci się kłócą i biją?
 • Długi konflikt miedzy dziećmi – rodzic mediator
 • Jak pomóc dzieciom w odkrywaniu korzyści płynących z dzielenia się i współpracy?
 • Najstarsze, średnie, najmłodsze – znaczenie kolejności urodzin

Prowadzący:

mgr Joanna Murat – pedagog

mgr Magdalena Wójtowicz – psycholog

Termin pierwszego spotkania:         

17 października 2016r. g. 17:00

 

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nr 1 w Lublinie, ul. Pogodna 54,                

ZAPISY:    tel. 81 745 85 52

poczta@ppp1.lublin.eu

 

(w zgłoszeniu prosimy o podanie telefonu kontaktowego)