Pomoc dziecku jąkającemu się

Pomoc nauczycieli dziecku jąkającemu się:

 1. Mów spokojnie, aby nie stwarzać atmosfery pośpiechu.
 2. Nie wkraczaj w strumień mowy dziecka, każąc mu mówić powoli, brać oddech lub się uspokoić.
 3. Odwracaj uwagę dziecka od jego mówienia, szczególnie gdy ma trudności. Pozwól mu skończyć wypowiedź i następnie zainteresuj je tym, co nie sprawia mu kłopotu.
 4. Przyjmuj epizody zacinania się jako coś naturalnego. Słuchaj tego co dziecko mówi, a nie jak mówi. To pomoże dziecku mówiącemu niepłynnie i będzie przykładem dla innych dzieci.
 5. Nie wykluczaj dziecka jąkającego się z działań, w których trzeba mówić, ale też nie obciążaj go zbytnio.
 6. Pomagaj dziecku w wyrabianiu poczucia własnej wartości, nie biorąc pod uwagę jego potknięć w mówieniu, a podkreślając inne działania, które wykonuje dobrze.

Co rodzice mogą zrobić, aby pomoc dziecku:

 1. Przystań na jedną sekundę zanim zaczniesz mówić do dziecka.
 2. Mów wolniej.
 3. Używaj znanych słów, krótszych i prostszych zdań rozmawiając z dzieckiem.
 4. Mów o tym czym interesuje się i o czym mówi Twoje dziecko.

Czego rodzice NIE powinni robić aby pomóc dziecku:

 1. Nie krytykuj i nie poprawiaj mowy dziecka.
 2. Nie mów mu, aby zwolniło tempo mowy lub zrelaksowało się.
 3. Nie zmuszaj go do wygłaszania małych przemówień lub głośnego czytania, szczególnie w obecności osób obcych lub jej dużej liczby.
 4. Nie przerywaj dziecku, gdy mówi oraz nie pytaj go o wiele rzeczy na raz.

 

mgr Anna Kostecka, dr Wanda Kostecka