Grupa Wsparcia Specjalistów

Informujemy, iż w stały porządek pracy PPP nr 1 wchodzi nowa inicjatywa –

Grupa Wsparcia Specjalistów pracujących w placówkach oświatowych z naszego rejonu działania.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2017 roku o godz 12.00 (czwartek).

Terminy następnych spotkań zostaną ustalone w dniu 7 grudnia 2017.

Prowadzący cykl:

Psycholog: Marzanna Rogowska-Dyrda

Pedagog: Sylwia Kobus

Logopeda: Anna Kostecka