Wniosek do pobrania

Informacje

W zakładce “Zasady przyjęć” znajduje się wzór wniosku o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • potrzebie indywidualnego nauczania; kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/umiarkowanym;
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • niedostosowanych społecznie;
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 


Cykl tematycznych spotkań dla nauczycieli na temat: „Rozumieć niemożliwe”

„Nikt poza tobą samym nie może sprawić, byś był szczęśliwy lub nieszczęśliwy”

                                                                                                          Anthony de Mello

Cykl tematycznych spotkań dla nauczycieli na temat:

„Rozumieć niemożliwe”

Termin: 28.02.2018 r., godz. 10.00 – 13.00

Temat: „Rozwód dziecka czy rodzica”

aspekt prawny – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Eleonora Porębiak-Tymecka

aspekt psychologiczny – mgr Anna Sołoduszkiewicz

aspekt pedagogiczny – mgr Agnieszka Werner

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie, ul. Pogodna 54.

Zapisy w sekretariacie PPP Nr 1 tel.: 81-745-85-52

do 26.02.2018 r.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 16.05.2018 r., godz. 10.00 – 13.00

Temat: „Typowe objawy nietypowych chorób”