Krótka historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie jest największą placówką oświatową tego typu w Lublinie.

Jej historia sięga pierwszej połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to decyzją Urzędu Miejskiego w Lublinie z dnia 15 grudnia 1983 roku zostaje utworzona Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa Nr 3 z siedzibą przy ul. Romantycznej 1 w Lublinie. Prowadzenie działalności statutowej placówka rozpoczęła 1 lutego 1984 roku. W wyniku zmiany przepisów prawa oświatowego funkcję Urzędu Miejskiego, jako organu prowadzącego Poradnię, przejęło Kuratorium Oświaty w Lublinie, które 28 września 1993 roku wydało akt przekształcenia MPW-Z Nr 3 w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Lublinie.

Reforma administracyjna Polski, wprowadzona 1 stycznia 1999 roku i kolejna zmiana przepisów prawa, sytuuje Poradnię jako placówkę oświatową prowadzoną przez Miasto Lublin – gminę na prawach powiatu.

Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora placówki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 od dnia 1 stycznia 2002 roku zostaje przeniesiona z małego domku przy ul. Romantycznej 1 do przestronnego lokalu przy ul. Pogodnej 54 w Lublinie.

Ta lokalizacja spowodowała zmianę rejonu działania placówki, umożliwiła poprawę warunków pracy, a przede wszystkim pozytywnie wpłynęła na wzbogacanie bazy dydaktycznej oraz ciągłe rozszerzanie profilaktycznej, diagnostycznej i terapeutycznej oferty kierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli.


Psychologia na wesoło

Pogodna Poradnia – państwo w mieście Lublin

Konstytucja Wolności Pogodnej Poradni nr 1

wzorowana na Konstytucji Republiki Zarzecza w Wilnie

 • człowiek ma prawo być niepowtarzalnym
 • człowiek ma prawo umrzeć lecz nie jest to jego obowiązkiem
 • człowiek ma prawo się mylić
 • człowiek ma prawo być niekochanym, aczkolwiek niekoniecznie
 • każdy człowiek ma prawo kochać
 • człowiek ma prawo być nieznaczący i nieznany
 • człowiek ma prawo do leniuchowania lub nicnierobienia
 • człowiek ma prawo opiekować się zwierzęciem i kochać je dopóki śmierć jednego z nich nie zabierze
 • kot nie musi kochać swojego gospodarza, ale w trudnej chwili powinien mu pomóc
 • człowiek ma prawo czasami nie wiedzieć o tym, czy ma obowiązki
 • człowiek ma prawo wątpić, ale nie jest to jego obowiązkiem
 • człowiek ma prawo milczeć
 • człowiek może się dzielić tym, co ma
 • człowiek ma prawo przynależeć do różnych narodowości.
 • człowiek ma prawo nic nie rozumieć
 • człowiek nie ma prawa do przemocy
 • człowiek jest odpowiedzialny za swoją wolność
 • człowiek nie ma prawa przerzucać swojej winy na innych
 • człowiek ma prawo do prywatności
 • człowiek ma prawo się nie lękać
 • człowiek ma prawo nie mieć żadnych praw
 • człowiek ma prawo się wkurzyć
 • człowiek ma prawo mieć problemy
 • psycholog, pedagog, logopeda nie ma prawa przejść obok nich obojętnie
 • klient nie ma prawa być oceniany, ma prawo być rozumiany
 • każdy ma prawo do omyłki, byleby nie nazbyt często
 • klient ma prawo wyboru specjalisty, ale zmiana nie może być procesem
 • klient ma prawo powiedzieć o sobie tyle ile chce, specjalista musi miarkować/ważyć słowa
 • emocje są bardzo potrzebne, ale jeszcze bardziej motywacja.