Wsparcie psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

W sytuacjach kryzysowych specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie udzielają wsparcia psychologiczno-pedagogicznej,  z pominięciem procedury elektronicznego wniosku, dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (w godzinach pracy poradni: od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 18:00, piątek 8:00 – 16:00) – bezpośrednio, telefonicznie, mailowo bądź poprzez platformę komunikacyjną Microsoft Teams oraz komunikatora Skype .

Poza godzinami pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod następującymi numerami:

 • Całodobowy dyżur psychologiczny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie733 588 900

 

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło bezpłatną infolinię z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 800 080 222

Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (w godzinach 12:00-02:00): 11611

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”
ul. Bernardyńska , 20- 109 Lublin, tel./fax (0-81) 534-38-87


INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH

Informujemy, że zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przyjmujemy w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.

Link do elektronicznego formularza: https://wniosekppp.edu.lublin.eu/.

Prosimy o prawidłowy wybór adresata – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin.


Oferta edukacyjna SZKÓŁ ZAWODOWYCH prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022

Dostępna jest już oferta edukacyjna SZKÓŁ ZAWODOWYCH prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej oferty:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

 

Bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach znajdziecie Państwo na platformie STAWIAMY NA ZAWODOWCÓW (https://zawodowcy.lublin.eu/).


Już od września na stałe w ofercie Poradni nowe zajęcia – MUZYKOTERAPIA

Od września 2021 roku wprowadzamy na stałe zajęcia z muzykoterapii.

MUZYKOTERAPIA – metoda terapeutyczna, bazująca na leczniczym wpływie muzyki i dźwięku na człowieka. Zapobiega atakom paniki, stosowana jest w leczeniu nerwic i zaburzeń psychosomatycznych. Wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę, pomaga osobom cierpiącym na bezsenność. Muzykoterapia może pomóc dzieciom z ASD (autism spectrum disorder) należącym do zaburzeń neurorozwojowych, które charakteryzują się utrzymującymi się, poważnymi trudnościami w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji i komunikacji społecznej oraz ograniczonymi, powtarzalnymi i nieelastycznymi wzorcami zachowań i zainteresowań. Muzykoterapia doskonali ich umiejętności w ważnych obszarach, takich jak społeczne interakcje oraz komunikacja. Muzykoterapia może także przyczynić się do zwiększenia zdolności adaptacji społecznej u dzieci z ASD i relacji rodzic – dziecko.


EEG – Biofeedback – nowa oferta pomocy postdiagnostycznej

Informujemy, iż od listopada 2020 roku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie poszerzyła swoją ofertę pomocy postdiagnostycznej w obszarze terapii. Wprowadziliśmy metodę pracy sprzężenia zwrotnego EEG – Biofeedback.

EEG – Biofeedback to bezpieczna, bezinwazyjna metoda poprawy pracy mózgu. Polecana:

 1. OSOBOM ZDROWYM
 • poprawa pamięci
 • poprawa koncentracji i uwagi
 • zmniejszenie napięcia emocjonalnego
 • zwiększenie odporności na stres
 • panowanie nad emocjami
 • poprawa samooceny (poczucie wewnątrzsterowalności)
 1. PRZY ZABURZENIACH PSYCHIATRYCZNYCH (po konsultacji psychiatrycznej)
 • depresja
 • nerwice
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zespół depresyjno-kompulsywny
 1. PRZY ZABURZENIACH NEUROROZWOJOWYCH
 • ADHD
 • autyzm
 • dysleksja i dysgrafia
 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia snu
 1. W ZABURZENIACH NEUROLOGICZNYCH (po konsultacji neurologicznej)
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • padaczka
 • urazy mózgu
 • migrena i napięciowe bóle głowy

Dużą zaletą treningu EEG – Biofeedback jest atrakcyjna forma dla pacjentów w różnym wieku. Praca fal mózgowych jest przedstawiana na ekranie monitora w formie np. gry komputerowej, której przebiegiem steruje się za pomocą swojego umysłu. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu klient uczy się kontroli pracy swojego mózgu.