Intensyfikacja współpracy jednostek pomocowych

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniach 22 marca oraz 29 kwietnia 2021 roku zorganizowano webinary dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej. Pierwszy webinar pt.: „Mówił Kuba do Jakuba”– czyli o rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w aspekcie poznawczym, społecznym i emocjonalnym; został przeprowadzony przez pracowników Poradni: Annę Kostecką logopedę – psychologa i Sylwię Kobus pedagoga – logopedę. Na spotkaniu online zwrócono szczególną uwagę  na to, jaki wpływ ma rozwój mowy i komunikacji dziecka na jego dalsze sukcesy edukacyjne i społeczne. Podkreślono ogromną rolę rozwoju mowy i komunikacji dziecka w  ocenie gotowości szkolnej i jego dobrego startu do podjęcia nauki w szkole. Tu zwrócono uwagę nauczycielom  na wnikliwą obserwację dzieci w rożnych sytuacjach zadaniowych i dokonaniu wstępnego rozpoznania trudności.  Omówiono etapy rozwoju mowy oraz konsekwencje jej zaburzeń, a także przedstawiono sposoby zastosowania profilaktyki prawidłowego kształtowania się mowy oraz liczne metody pracy z dziećmi nie tylko w ujęciu logopedycznym, ale  również psychologicznym i  pedagogicznym. Przypomniano także o wsparciu i różnego rodzaju formach pomocy, jakie nauczyciele mogą uzyskać od specjalistów Poradni.

Podsumowano spotkanie wnioskiem, aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo potrzebna jest ścisła współpraca wychowawców, rodziców oraz specjalistów, którzy właściwe ukierunkują działania pomocowe. 

Ze względu na zainteresowanie i zapotrzebowanie na wsparcie nauczycieli, 29 kwietnia 2021 roku przeprowadzono webinar dotyczący tematu: „Od izolacji do adaptacji – pomoc w powrocie dzieci do szkół”. Marzanna Rogowska-Dyrda – psycholog oraz Sylwia Kobus – pedagog pracownicy Poradni odpowiedziały na nurtujące nauczycieli pytania: „czego można spodziewać się po powrocie  do szkół ze zdalnego nauczania?, co z materiałem szkolnym i zaległościami?

Podejmując temat izolacji  zwrócono uwagę przede wszystkim na nauczyciela jako osobę, który sam potrzebuje wsparcia „rozszerzonego”, czyli nie tylko u psychologa, ale również u dyrektora oraz między nauczycielami – kolegami, superwizji, grup wsparcia. Właściwa pomoc dzieciom w powrocie do szkoły musi rozpocząć się od pomocy nauczycielom, wzmocnieniu ich psychiki. Okazuje się, że w wyniku izolacji związanej z pandemią nauczyciele odczuwają stres pourazowy dużego stopnia. Dlatego tak ważne jest zadbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli przed i w trakcie powrotu do nauczania stacjonarnego. Odbiorcom webinaru zadano pytania: „ jaka jest ich kondycja psychiczna  przed powrotem do szkoły?, czy są gotowi na powrót? co w obecnej sytuacji jest ważniejsze: czy nadrabianie zaległości, czy jednak rozwój emocjonalno społeczny dzieci? Następnie zachęcano nauczycieli, aby jeszcze przed powrotem do nauki stacjonarnej prowadzili zajęcia integracyjne, rozmowy z dziećmi  na tematy związane z ich emocjami, może też trudnościami, a w szkole wnikliwie obserwować i sprawdzać poziom nastroju i emocji   uczniów np. poprzez przeprowadzenie ankiet wewnętrznych.

Podkreślono, aby nie zapominać o ważnej roli psychologa i pedagoga szkolnego oraz specjalistów w Poradni,  którzy służą pomocą, aby wesprzeć nauczycieli oraz uczniów  w tym trudnym czasie ich powrotu do szkoły. Webinar zakończono optymistycznym akcentem: pozytywnym  myśleniem o powrocie do nauki stacjonarnej czyli pełnym wykorzystaniem przestrzeni kontaktu nauczyciel – uczeń.