Zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych – TUS

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe dla dzieci w formie intensywnego treningu umiejętności społecznych i komunikacyjnych (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój kompetencji  emocjonalnych, społecznych jak i komunikacyjnych dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m. in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem w sytuacjach społecznych, jak skutecznie się komunikować. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy.

Zapraszamy do udziału w TUS, dzieci, które:

 • mają trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych
 • mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych i komunikacyjnych
 • mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

 Najważniejszym celem zajęć jest:

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
 • kształtowanie umiejętności budowania relacji
 • uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, mimiki, mowy ciała,
 • odreagowanie napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i poczucia granic osobistych,
 • ćwiczenie asertywności i umiejętności współpracy,
 • nauka radzenia sobie z niepowodzeniami,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji.

 Informacje organizacyjne:

 • START – początek grudnia
 • 1 raz w tygodniu (poniedziałek), godz. 16:00 – 17:00
 • czas trwania –  60min
 • przez kolejne 10 tygodni
 • grupa może liczyć 3-6 osób
 • przedział wiekowy – 5-10 lat.

Udział w TUS poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami w celu ustalenia, czy taka forma pracy jest adekwatnym rozwiązaniem dla dziecka.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę prosimy kierować pod adres mailowy: poczta@ppp1.lublin.eu W mailu proszę o podanie numeru telefonu do rodzica oraz wieku dziecka oraz krótką informację na temat trudności dziecka.

Prowadzenie: mgr Monika Rutkowska – neurologopeda, psycholog

mgr Agnieszka Kasperek – psycholog

 

Zapraszamy!