Dla dzieci w czasie wakacji

Poniżej proponujemy Państwu Karty pracy, które można będzie wykorzystać do inspiracji zorganizowania wolnego czasu dla swoich dzieci.

Udostępnione Karty pracy stanowią materiał ćwiczeniowy do wykorzystania  w czasie samodzielnej pracy dziecka w domu, w pracy zdalnej, bądź podczas zajęć wspomagających z zakresu terapii pedagogicznej.

Formuła Kart pracy służy realizacji celów edukacyjno-terapeutycznych, w tym doskonaleniu techniki czytania ze zrozumieniem.

Konstrukcja Kart pracy ukierunkowuje samodzielną pracę dziecka. Przygotowane przez autorkę teksty należy uważnie przeczytać, a następnie wykonać załączone zestawy ćwiczeń.

Zapraszamy do wykorzystania.

 

Morskie opowieści:

1. Karta pracy “Ku przygodzie”

2. Karta pracy “W osadzie rybackiej Wawrzyńcowo”

3. Karta pracy “Ahoj przygodo, ahoj”

4. Karta pracy “O wschodzie słońca”

5. Karta pracy “Przez niezmierzony bezkres wód oceanu “

6. Karta pracy “Sygnał SOS “