Warsztaty w Szkole Podstawowej Nr 40

Mgr Agnieszka Werner w dniach 01.12.2015 r. – 15.03.2016 r.- przeprowadziła warsztaty w Szkole Podstawowej Nr 40 w Lublinie w klasie I e według autorskiego programu „Skrzynia skarbów” .

Cele programu to:

wzajemne poznanie się,

– integracja grupy oraz zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania,

– zdobycie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych oraz wyrażania uczuć,

– uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się,

–  nabywanie umiejętności radzenia sobie z konfliktami,

– budowanie pozytywnego obrazu siebie,

– zwiększenie poczucia własnej wartości,

–  zaspokojenie potrzeby bycia ważnym,

–  rozwijanie koncentracji uwagi oraz twórczego myślenia.

Po zakończeniu cyklu spotkań z dziećmi odbyła się pogadanka i indywidualne konsultacje dla ich rodziców (27.01.2016 r).

 

Warsztaty z dziećmi

Warsztaty z dziećmi

Warsztaty z dziećmi

WarWarsztaty z dziećmisztaty z dziećmi