Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Data utworzenia: 19-11-2020
Wstęp deklaracji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne (skany dokumentów) z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
Pojawiają się błędy w semantyce html.
Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dmitrij Lapunov, e-mail: dmitrij.lapunov@ppp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 745 85 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zlokalizowana jest przy ulicy Pogodnej 54 w Lublinie, na terenie ogrodzonej posesji. Poradnia zajmuje parter z osobnym wejściem. Cztery górne kondygnacje budynku, również z odrębnym wejściem na parterze, zajmuje internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej. Wjazd lub wejście do Poradni odbywa się przez ogólnodostępną bramę, otwartą w godz. 6.00-22.00. Wejście do placówki jest podwójne, dwuskrzydłowe rozdzielone wiatrołapem o całkowitej szerokości uchylnej 140 cm. Drzwi otwierane są ręcznie.
Budynek poradni jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Lokal poradni jest bez windy, schodów, o powierzchni jednopłaszczyznowej, z toaletami dla niepełnosprawnych, szerokość holu wynosi 190 cm.
Przed wejściem do lokalu znajduje się pochylnia z kostki brukowej o kącie nachylenia 10 stopni. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem znajduje się parking ze stałą możliwością parkowania w godz. 6.00-22.00. Parking nie posiada oznaczenia koperty dla niepełnosprawnych, z uwagi na nawierzchnię usypaną żwirem. Istnieje możliwość podjazdu samochodem bezpośrednio pod drzwi placówki.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 nie posiada tłumacza języka migowego. Z uwagi na fakt, iż w tym samym budynku znajduje się internat dla osób niesłyszących i słabosłyszących zatrudniający specjalistów od języka migowego – po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu, istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego (w godzinach pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1).


Koronawirus – informacje

Poniżej znajdują się linki z materiałami i artykułami, które mogą okazać się dla Państwa przydatne, w zawiązku z aktualną sytuacją epidemiologiczną

Pandemia koronawirusa – strach, smutek i izolacja.

Jak mądrze pomagać w sytuacji kryzysu oraz zabawy i ćwiczenia dla dzieci i rodziców

Bajka terapeutyczna Zimowe pszczoły – autorstwa pedagoga z naszej poradni Agnieszki Rei

Bajka terapeutyczna „Jeżyk Bartek zostaje w domu”, autorstwa p. Marty Mytko

Bajka o złym królu Wirusie i dobrej Kwarantannie – bajka terapeutyczna autorstwa p. Doroty Bródki

Książka dla dzieci na temat koronawirusa – artyści dla dzieci Wydawnictwo Olesiejuk

Koronawirus okiem psychologa

Jak poradzić sobie w czasie epidemii koronawirusa – cykl podcastów – wsparcie psychologiczne NFZ

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie –  Dziennika Bałtycki, artykuł z dn. 13.03.2020r.

Aktualności Ministerstwa Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka #zostaje w domu – pomocne materiały

Pomoc psychologiczna w czasie pandemii w Lublinie

Koronawirus – informacje rządowe

Nauka zdalna w Lublinie – informacje z Kuratorium Oświaty

 


Najnowsze porady

Na czas trwania pandemii nasi specjaliści pracują przygotowując dla Państwa i Państwa dzieci szereg przydatnych materiałów, ćwiczeń terapeutycznych, scenariuszy zajęć, które ułatwią pracę z dzieckiem w domowych warunkach.

Zajęcia, ćwiczenia i zabawy dla rodziców z dziećmi o różnych potrzebach

 

Różne ważne tematy


Bajka terapeutyczna o koronawirusie – Zimowe pszczoły

Czy rozmawiać z dziećmi o wirusie? Jak rozmawiać? Czy i co najmłodsi mają prawo wiedzieć?

Oto można powiedzieć zwyczajna polska rodzina mieszkająca w bloku, w dużym mieście. Rodzice i dwoje dzieci: pięcioletnia Marysia i siedmioletni Tomek musieli się zmierzyć z zupełnie nową sytuacją. A jaką?

Zimowe pszczoły – bajka terapeutyczna

Dla rodziców

Bajka ta powstała w czasie, kiedy na świecie rozprzestrzenia się koronawirus.  Ale tak  naprawdę zimą w naszej opowieści może być wszystko – każda trudność z którą boryka się rodzina: choroba, konflikty, problemy finansowe  – zakończenie każdy może dowolnie i samodzielnie (do czego zachęcam) modyfikować w zależności od potrzeb. Można zamiast imion dzieci wstawić imiona naszych własnych pociech, dodać innych bohaterów.
Porusza ona kwestie trudnych sytuacji, trudnych pytań zadawanych przez nasze dzieci. Nie bójmy się tych pytań i nie uciekajmy od odpowiedzi. Dziecko czuje, że coś się wydarzyło, niepokoi się, smuci, i chce wiedzieć co dzieje się wokół niego; chce zrozumieć świat i mieć poczucie, że jest ktoś kto zapewni mu bezpieczeństwo.
Rozmawiajmy z dziećmi, tłumaczmy im świat w sposób jak najbardziej dostępny i dostosowany do ich wieku, poziomu rozwoju, emocjonalności.
W tej trudnej sytuacji odejdźmy od ekranów i popatrzmy na nasze dzieci.

One nas potrzebują…


Zmiany personalne

Poradnia informuje, iż z dniem 01.09.2016 następuje zmiana na stanowisku dyrektora.

Stanowisko to obejmuje mgr Katarzyna Wrońska – psycholog naszej Poradni.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Jednocześnie dziękujemy mgr Marlenie Klimkowskiej za dotychczasową pracę i wysiłek włożony w kierowanie Poradnią.

 


Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni

W dniach 27 czerwca –  1 lipca 2016 r.  z inicjatywy mgr Agnieszki Werner, oraz mgr Magdaleny Wójtowicz zorganizowane zostały w naszej poradni “Wakacje w poradni”, gdzie dzieci z klas I – III szkół podstawowych uczestniczyły w kreatywnych zajęciach z papieroplastyki oraz zabawach drużynowych. Świetnie bawiły się w sali zabaw “Bugi”, na spacerze, a także w Narodowym Banku Polskim, gdzie uczyły się rozpoznawać autentyczność banknotów, układać puzzle i grać w inter-aktywną grę.

Wybraliśmy się również do kina na film “Gdzie jest Dori?”.

Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni 2016

Wakacje w poradni 2016