Bezpieczne Wakacje II

W Poradni w pierwszym tygodniu wakacji, odbyły się zajęcia „Bezpieczne Wakacje II”. Zajęcia realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w roku 2017. Program miał za zadanie uczyć umiejętności radzenia sobie z emocjami i zachowaniami  agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów.

W ramach zajęć odbyły się warsztaty integracyjne, dramowe i rozwijające zainteresowania, zorganizowano wyjście do kina i kręgielni oraz wycieczkę do zamojskiego zoo. Podczas spotkań dzieci uczyły się jak radzić sobie ze stresem, oswajały lęk, rozwijały swoje talenty i wzmacniały poczucie własnej wartości. Poznały formy spędzania wolnego czasu w konstruktywny sposób. Nauczyły się jak radzić sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi w sposób społecznie akceptowany. W trakcie zajęć dzieci uczyły się nawiązywać i podtrzymywać relacje interpersonalne oraz rozwiązywać konflikty z rówieśnikami. Poszerzały wiedzę na temat otaczającego je świata, szczególnie zwierząt. Niemałą frajdę sprawiła im podróż pociągiem. Wspólnie spędzony czas dostarczył wiele radości i miłych wspomnień.

W czasie jednego ze spotkań dzieci odwiedziły Centrum Stomatologii LARDENT, gdzie uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych „Oswoić lęk”. Miały okazję wcielić się w rolę lekarza dentysty i zapoznać się z kulisami jego pracy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii