Fotorelacja z kolejnych zajęć TUS

Projektor marzeń na grupie TUS

Nasza grupa TUS miała niedawno zajęcia o marzeniach. Oprócz filmiku i krótkiej pogadanki, wykonaliśmy także PROJEKTOR MARZEŃ.

Nasze marzenie mogło się spełnić na ekranie rzutnika, kiedy wykonywaliśmy sami z wykorzystaniem kubeczków i latarki.

Ćwiczenie służyło wyrobieniu cierpliwości, kreatywności, czekania na swoją kolej i regulacji emocjonalnej.
Wszystkiego dzieci pełne marzeń czekają na kolejne zajęcia 🙂


Mikołajkowe zajęcia TUS

Wczorajsze zajęcia TUS wypadały w wyjątkowe święto – Mikołajki.

Mikołaj zawitał również na Nasze zajęcia i zostawił miłe niespodzianki 🎅
Na zajęciach jak zawsze wszystkim dopisywały humory 🙂
Nauczyliśmy się:
➡️ jak właściwie dziękować
➡️ jak reagować na prezent, który nam się nie podoba
➡️ co jest przyjemniejsze: dawanie czy otrzymywanie upominków?
Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z mikołajkowych zajęć


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Data utworzenia: 19-11-2020
Wstęp deklaracji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne (skany dokumentów) z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
Pojawiają się błędy w semantyce html.
Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dmitrij Lapunov, e-mail: dmitrij.lapunov@ppp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 745 85 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zlokalizowana jest przy ulicy Pogodnej 54 w Lublinie, na terenie ogrodzonej posesji. Poradnia zajmuje parter z osobnym wejściem. Cztery górne kondygnacje budynku, również z odrębnym wejściem na parterze, zajmuje internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej. Wjazd lub wejście do Poradni odbywa się przez ogólnodostępną bramę, otwartą w godz. 6.00-22.00. Wejście do placówki jest podwójne, dwuskrzydłowe rozdzielone wiatrołapem o całkowitej szerokości uchylnej 140 cm. Drzwi otwierane są ręcznie.
Budynek poradni jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Lokal poradni jest bez windy, schodów, o powierzchni jednopłaszczyznowej, z toaletami dla niepełnosprawnych, szerokość holu wynosi 190 cm.
Przed wejściem do lokalu znajduje się pochylnia z kostki brukowej o kącie nachylenia 10 stopni. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem znajduje się parking ze stałą możliwością parkowania w godz. 6.00-22.00. Parking nie posiada oznaczenia koperty dla niepełnosprawnych, z uwagi na nawierzchnię usypaną żwirem. Istnieje możliwość podjazdu samochodem bezpośrednio pod drzwi placówki.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 nie posiada tłumacza języka migowego. Z uwagi na fakt, iż w tym samym budynku znajduje się internat dla osób niesłyszących i słabosłyszących zatrudniający specjalistów od języka migowego – po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu, istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego (w godzinach pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1).


Wywiad dla Telewizji TRT World

W dniu 13 kwietnia 2022 roku mieliśmy zaszczyt udzielić wywiadu Telewizji TRT World w temacie: jak psychologowie pomagają ukraińskim dzieciom po przejściach, jak utrzymać ciągłość terapii przy tak niepewnym życiu takich rodzin,  jakie są możliwe długofalowe efekty traumy itp. Wywiadu autoryzowanego przez dyrektora Poradni Katarzynę Wrońską udzielił psycholog Dmitrij Lapunov, przy bezpośrednim tłumaczeniu na język angielski przez ukraińską dziennikarkę panią Vervarę Frolovą.