Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Pogodna 54
20-337 Lublin
poczta@ppp1.lublin.eu
tel. 081 745-85-52, 081 745-75-78
Bezpośredni kontakt telefoniczny ze specjalistami poradni znajduje się w zakładce “Pracownicy” 
REGON 001079707
Adres ESP na ePUAP
PPP_nr_1/SkrytkaESP