Krótka historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie jest największą placówką oświatową tego typu w Lublinie.

Jej historia sięga pierwszej połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to decyzją Urzędu Miejskiego w Lublinie z dnia 15 grudnia 1983 roku zostaje utworzona Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa Nr 3 z siedzibą przy ul. Romantycznej 1 w Lublinie. Prowadzenie działalności statutowej placówka rozpoczęła 1 lutego 1984 roku. W wyniku zmiany przepisów prawa oświatowego funkcję Urzędu Miejskiego, jako organu prowadzącego Poradnię, przejęło Kuratorium Oświaty w Lublinie, które 28 września 1993 roku wydało akt przekształcenia MPW-Z Nr 3 w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Lublinie.

Reforma administracyjna Polski, wprowadzona 1 stycznia 1999 roku i kolejna zmiana przepisów prawa, sytuuje Poradnię jako placówkę oświatową prowadzoną przez Miasto Lublin – gminę na prawach powiatu.

Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora placówki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 od dnia 1 stycznia 2002 roku zostaje przeniesiona z małego domku przy ul. Romantycznej 1 do przestronnego lokalu przy ul. Pogodnej 54 w Lublinie.

Ta lokalizacja spowodowała zmianę rejonu działania placówki, umożliwiła poprawę warunków pracy, a przede wszystkim pozytywnie wpłynęła na wzbogacanie bazy dydaktycznej oraz ciągłe rozszerzanie profilaktycznej, diagnostycznej i terapeutycznej oferty kierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli.