Placówki pod opieką

 

Przedszkola: Nr 14, 35, 64, 66, 78, 83, 87,

Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. B. Lament, Sióstr Nazaretanek, „Akademia Wesołych Przedszkolaków”, „Pszczółka”, „Haguś”, „Z Uśmiechem”

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych  (1, 2, 40, 47)

psycholog – mgr EWA  SZPUNAR

pedagog – mgr JOANNA MURAT

Przedszkola: Nr 3, 7, 9, 22, 32, 42, 84, „Kubuś i Tygrysek”, „Skrzacik”, „Akademia Przedszkolaczka 2”, „Żaczek”, „Jaś i Małgosia”, „Jeżyk”, „Kraina Pomocnych Dłoni”, „Dzieci Wszechświata”, „Niebieski Koralik”, „Lubelskie Skrzaty”

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych  (30, 32, 33)

psycholog – mgr AGNIESZKA KAŁUŻA(długotrwała nieobecność – zastępstwo psycholog mgr DMITRIJ LAPUNOV)

pedagog – mgr JOANNA MURAT

Szkoły Podstawowe: Nr 2, 52

Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena

psycholog – mgr ANNA  SOŁODUSZKIEWICZ

pedagog – mgr AGNIESZKA  WERNER

Szkoły Podstawowe: Nr 31, 32, 47

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (SP Nr 11
i XVIII LO)

 

psycholog – mgr MARZANNA ROGOWSKA-DYRDA

pedagog – mgr SYLWIA  KOBUS

Szkoła Podstawowa Nr 30

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych

psycholog – mgr MAGDALENA  WÓJTOWICZ

pedagog – mgr AGFNIESZKA  REJA

 

 

Szkoły Podstawowe Nr 1, 33, 40

 

psycholog – mgr GRAŻYNA  NOWOSAD

pedagog – mgr GRAŻYNA  TURYŁO

Szkoła Podstawowa Nr 15

VI Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2

psycholog – mgr KAROLINA  DZWONNIK

pedagog – mgr JOANNA  WOŁOS

VIII Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Energetycznych

 

psycholog – mgr BEATA  GAŁAN

pedagog – mgr JOANNA  WOŁOS

 

Zespół Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Plastycznych

psycholog – mgr BEATA  GAŁAN

pedagog – mgr GRAŻYNA  TURYŁO

 

Prywatne LO im. Mieszka I

Zespół Szkół Katolickich „Collegium Gostynianum” (SP, LO)

Dom dla Dziecka “Przyladek” i Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem w Lublinie

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Rodzinka I-VI

 

psycholog – mgr DMITRIJ LAPUNOV

pedagog – mgr GRAŻYNA  TURYŁO

 

Wszystkie placówki – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pedagog – mgr  MARIA  PIJAS
OPIEKA  LOGOPEDYCZA 
Przedszkola: Nr 3, 22, 35, 42, 84,

Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. B. Lament, „Skrzacik”, „Akademia Przedszkolaczka 2”, „Jeżyk”, „Pszczółka”, „Niebieski Koralik”

Szkoła Podstawowa Nr 1, 2, 11, 40, 52

logopeda – mgr  OLGA  CHOMIUK
Przedszkola: Nr 7, 9, 14, 32,

Sióstr Nazaretanek, „Żaczek”, „Kubuś i Tygrysek”, „Jaś i Małgosia”, „Kraina Pomocnych Dłoni”, „Lubelskie Skrzaty”

Szkoła Podstawowa Nr 15, 31, 33

Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena

logopeda – mgr KATARZYNA  JĘDRUSIAK
Przedszkola: Nr 64, 66, 78, 83, 87

„Akademia Wesołych Przedszkolaków”, „Haguś”, „Z Uśmiechem”, „Dzieci Wszechświata”

Szkoła Podstawowa Nr 30, 32, 47

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia

Pogotowie Opiekuńcze

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Rodzinka I-VI

logopeda – mgr ANNA  KOSTECKA