Pokonać smoka – fotorelacja

W dniach 16-20 stycznia 2023 roku w naszej poradni odbyła się kolejna edycja zajęć warsztatowych  „Pokonać smoka” – praca z lękiem u dzieci. Zajęcia były prowadzone przez panią Annę Sołoduszkiewicz i  panią Agnieszkę Werner.

Uczestnicy odkrywali swoje zasoby i możliwości w radzeniu z trudnościami  uczyli się rozpoznawać i nazywać swoje i innych emocje.

Szczególnie istotne było pokonywanie przez nich wewnętrznego oporu i lęku w pracy  w nowej grupie, z nowymi osobami, jak też próbowanie nowej aktywności i szukanie pomysłów.