Warsztaty dla nauczycieli: „Szkoła po reformie – inny nauczyciel ?”

„Nie proś świata, aby się zmienił

– to Ty zmień się pierwszy”

Anthony de Mello

Warsztaty dla nauczycieli: „Szkoła po reformie – inny nauczyciel ?”

 Data: 04.10.2017 r. część II

Godz. 12.00 – 16.00

Data: 21.03.2018 r. część III

Godz. 12.00 – 16.00

 

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie, ul. Pogodna 54.

Prowadzące: Anna Sołoduszkiewicz – psycholog

                     Agnieszka Werner – pedagog

 

Praca grupy ma charakter spontanicznego współdziałania, a efektem ma być nabywanie przez uczestników nowych form myślenia pozwalających na pełny rozwój osobisty i zawodowy.

 

Chcemy zaprezentować najnowsze strategie efektywnej pracy nauczyciela z dziećmi  i młodzieżą.

Przedstawimy zespół technik służących wykorzystaniu potencjalnych możliwości i doświadczenia.

Prezentowane ćwiczenia rozwijają:

  • Gotowość do rozwiązywania problemów
  • Aktywność w pokonywaniu przeszkód
  • Sztukę nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  • Niewerbalne porozumiewanie się

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach zadaniowych w formie warsztatowej.

Prowadzą do zmiany schematów postępowania,

pozwalają na zniesienie emocjonalnych i poznawczych bloków,

wzmacniają poczucie pewności i kompetencji

w oparciu o uświadomienie sobie swoich potencjalnych możliwości.

 

Zapisy w sekretariacie PPP Nr 1 tel.: 81-745-85-52

do 29.09.2017 r. na część II,

do 16.03.2018 r. na część III

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.