Zgłoś się do nas jeśli Twoje dziecko:

 • zdradza wybitne zdolnośći
 • ma problemy w uczeniu się
 • ma trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem
 • wykazuje zaburzenia w zachowaniu
 • zmaga się z wadami wymowy
 • potrzebuje wsparcia lub ukierunkowania

Kontakt

Nasza pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna jest profesjonalna, skuteczna i bezpłatna.

Pomagamy dzieciom i dorosłym poprzez:

Złączone ręce dzieci
 • diagnozę
 • terapię
 • psychoedukację
 • profilaktykę
 • doradztwo
 • mediację
 • działalność informacyjną

PORADNIA PRZYJAZNA MATCE I DZIECKU
PORADNIA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM