Dla nauczycieli - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Dla nauczycieli

  • prelekcje i wykłady skierowane dla nauczycieli - tematyka na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb korzystających z pomocy
  • punkty konsultacyjne w szkołach i placówkach
  • szkoleniowe rady pedagogiczne w placówkach z rejonu działania Poradni