Dla rodziców - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Dla rodziców

  • warsztaty umiejętności rodzicielskich: Szkoła dla Rodziców, Rodzeństwo bez rywalizacji
  • prelekcje i wykłady skierowane dla rodziców/opiekunów - tematyka na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb korzystających z pomocy
  • poradnictwo