Dla dzieci i młodzieży - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Dla dzieci i młodzieży

Diagnoza

 • Diagnoza psychologiczna – diagnostyka inteligencji, osobowości, adaptacji społecznej, stabilności emocjonalnej, relacji rodzinnych, stopnia demoralizacji i innych
 • Diagnoza pedagogiczna – określenie poziomu gotowości szkolnej, poziomu wiedzy, ustalenie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych oraz predyspozycji i uzdolnień, technik i metody uczenia się, dysfunkcji dyslektycznych, elementy integracji sensorycznej
 • Diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna, audiologiczna – szeroka diagnostyka zaburzeń mowy
 • Diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

Terapia

 • terapia psychologiczna
 • psychoterapia
 • terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • indywidualna terapia EEG Biofeedback dla dzieci z ADHD, tremą, brakiem kontroli stresu, lękiem, agresją, wymagających relaksacji i innych

Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży

 • zajęcia grupowe na terenie placówek z zakresu psychoprofilaktyki patologii społecznej (wedle zapotrzebowania)
 • ferie/wakacje z poradnią
 • Przedszkolaki Sensoraki – zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Logoprzedszkolaki – oswajanie dzieci w wieku przedszkolnym z wizytą u logopedy w Poradni
 • warsztaty grupowe we wszystkich typach szkół - tematyka warsztatów na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb korzystających z pomocy
 • Jak radzić sobie z dręczycielem – zajęcia grupowe dla dzieci w wieku szkolnym
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci szkół podstawowych ze środowisk zagrożonych
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w siedzibie poradni i wybiórczo na terenie podległych placówek
 • muzykoterapia
 • elementy integracji sensorycznej
 • trening umiejętności uczenia się
 • psychoterapia indywidualna
 • trening myślenia twórczego
 • Trening Umiejętności Społecznych dla różnych grup wiekowych
 • interwencje kryzysowe
 • mediacje
 • działalność informacyjno-szkoleniowa