Inne placówki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Inne placówki

Wykaz innych placówek objętych pomocą Poradni

Pogotowie Opiekuńcze

Stanowisko

psycholog

pedagog

logopeda

Imię i nazwisko

mgr Dmitrij Lapunov

mgr Renata Pawęzka

mgr Marta Patkowska

e-mail

dmitrij.lapunov@ppp1.lublin.eu

renata.pawezka@ppp1.lublin.eu

marta.patkowska@ppp1.lublin.eu

telefon

81 466 49 32 wew. 21

81 466 49 32 wew. 20

81 466 49 32 wew. 23

nr gabinetu

11

10

8

Grafik

Pon. 14-18

Wt. 14-18

Śr. 10-14

Czw. 8-12

Pt. 8-12

Pon. 8-12

Wt. 10-14

Śr. 14-18

Czw. 8-12

Pt. 12-16

Pon. 8-12

Wt. 8-12

Śr. 14-18

Czw. 14-18

Pt. 8-12

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2

Stanowisko

psycholog

pedagog

logopeda

Imię i nazwisko

mgr Monika Rutkowska

mgr Agnieszka Werner

mgr Marta Patkowska

e-mail

monika.rutkowska@ppp1.lublin.eu

agnieszka.werner@ppp1.lublin.eu

marta.patkowska@ppp1.lublin.eu

telefon

81 466 49 32 wew. 22

81 466 49 32 wew. 22

81 466 49 32 wew. 23

nr gabinetu

12

12

8

Grafik

Pon. 8-12

Wt. 14-18

Śr. 8-12

Czw. 14-18

Pt. 8-12

Pon. 8-12

Wt. 11-15

Śr. 12-16

Czw. 14-18

Pt. 12-16

Pon. 8-12

Wt. 8-12

Śr. 14-18

Czw. 14-18

Pt. 8-12

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Rodzinka I-V

Stanowisko

psycholog

pedagog

logopeda

Imię i nazwisko

mgr Grażyna Nowosad

mgr Renata Pawęzka

mgr Marta Patkowska

e-mail

grazyna.nowosad@ppp1.lublin.eu

renata.pawezka@ppp1.lublin.eu

marta.patkowska@ppp1.lublin.eu

telefon

81 466 49 32 wew. 20

81 466 49 32 wew. 20

81 466 49 32 wew. 23

nr gabinetu

10

10

8

Grafik

Pon. 14-18

Wt. 8-12

Śr. 8-12

Czw. 14-18

Pt. 8-12

Pon. 8-12

Wt. 10-14

Śr. 14-18

Czw. 8-12

Pt. 12-16

Pon. 8-12

Wt. 8-12

Śr. 14-18

Czw. 14-18

Pt. 8-12

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego

Stanowisko

psycholog

pedagog

logopeda

Imię i nazwisko

mgr Magdalena Wójtowicz

mgr Agnieszka Reja

mgr Marta Patkowska

e-mail

magdalena.wojtowicz@ppp1.lublin.eu

agnieszka.reja@ppp1.lublin.eu

marta.patkowska@ppp1.lublin.eu

telefon

81 466 49 32 wew. 14

81 466 49 32 wew. 14

81 466 49 32 wew. 23

nr gabinetu

4

4

8

Grafik

Pon. 9-13

Wt. 9-13

Śr. 9-13

Czw. 14-18

Pt. 12-16

Pon. 11-15

Wt. 14-18

Śr. 14-18

Czw. 9-13

Pt. 8-12

Pon. 8-12

Wt. 8-12

Śr. 14-18

Czw. 14-18

Pt. 8-12

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego

Stanowisko

psycholog

pedagog

Imię i nazwisko

mgr Magdalena Wójtowicz

mgr Agnieszka Reja

e-mail

magdalena.wojtowicz@ppp1.lublin.eu

agnieszka.reja@ppp1.lublin.eu

telefon

81 466 49 32 wew. 14

81 466 49 32 wew. 14

nr gabinetu

4

4

Grafik

Pon. 9-13

Wt. 9-13

Śr. 9-13

Czw. 14-18

Pt. 12-16

Pon. 11-15

Wt. 14-18

Śr. 14-18

Czw. 9-13

Pt. 8-12